Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế cầu Trần Nhân Tông, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

      Nghiêm, Thanh Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Công trình cầu Trần Nhân Tông nằm trên tuyến đường nối trung tâm thị trấn với một vùng có nhiều tìm năng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, tuyến đường này là một trong những cửa ngõ quan trọng nối liền hai trung ...