Now showing items 1-2 of 2

  • Nhà trang bị học viện kỹ thuật quân sự, Hà Nội 

   Ngô, Văn Hạnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình nhà trang bị -Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự nằm trong khuôn viên của trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự ở phường Nghĩa Đô ,Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, thuận tiện cho giao thông liên lạc. Tổng diện tích xây dựng ...
  • Nhà trang bị học viện kỹ thuật quân sự, Hà Nội 

   Ngô, Văn Hạnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình nhà trang bị – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự nằm trong khuôn viên của trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự ở phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, thuận tiện cho giao thông liên lạc. Tổng diện tích xây dựng ...