Now showing items 1-1 of 1

    • Cung văn hóa Thanh Niên thành phố Hải Phòng 

      Ngô, Thế Tài (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Đồ án đưa ra một phương án góp phần thúc đẩy văn hoá nghệ thuật của thành phố và tạo một không gian sinh hoạt cho người dân. Trung tâm văn hoá thanh niên thành phố Hải Phòng sẽ là một điểm dừng chân trên tuyến đường ...