Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn du lịch biển 

      Ngô, Thế Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Công trình được xây dựng trên khu đất ở phía Ðông bắc Ðồ Sơn – phía đông nam Thành phố Hải Phòng thu hút khách hàng năm đến với thành phố Hải Phòng. Ðể đón tiếp một lượng lớn du khách hàng năm, các công trình kiến trúc ...