Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thành phố Hải Phòng 

      Ngô, Thùy Nhung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Xã hội ngày càng phát triển cùng với những nhu cầu về du lịch, dịch vụ con người cũng quan tâm hơn tới việc chăm sóc sức khoẻ. Đặc biệt nhu cầu về nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho người già ngày càng tăng.