Now showing items 1-2 of 2

  • Thiết kế cầu qua sông Đáy thành phố Ninh Bình 

   Ngô, Minh Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Thiết kế cầu qua sông Đáy thành phố Ninh Bình.
  • Trụ sở làm việc Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội 

   Ngô, Minh Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
   Trụ sở làm việc công ty bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội được xây dựng với tổng diện tích mặt bằng gần 884m2. Công trình được xây dựng tại vị trí thoáng đẹp tạo nên sự hài hoà, hợp lý cho toàn khu vực. Công trình nhằm tạo ra nơi ...