Now showing items 1-2 of 2

  • Tòa nhà sông Hồng - khu chung cư Khánh Phạm 

   Ngô, Hoàng Hiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hiện nay, nhu cầu về nhà ở cũng như văn phòng làm việc ở một số thành phố lớn đang rất cần được đáp ứng. Chính vì thế cao ốc văn phòng cho thuê ra đời, đây là một trong những công trình cao tầng ở Hà nội hiện nay. Công ...
  • Tòa nhà sông Hồng - khu chung cư Khánh Phạm 

   Ngô, Hoàng Hiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hiện nay, nhu cầu về nhà ở cũng như văn phòng làm việc ở một số thành phố lớn đang rất cần được đáp ứng. Chính vì thế cao ốc văn phòng cho thuê ra đời, đây là một trong những công trình cao tầng ở Hà nội hiện nay. Công ...