Now showing items 1-1 of 1

    • Ký túc xá trường Cao đẳng nghề Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 

      Mai, Văn Thức (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Công trình được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên trục đường chính của thành phố. Công trình được xây dựng nhằm mục đích phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trong và ngoài thành phố.