Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà điều hành Công ty may Sông Hồng 

      Mai, Ngọc Văn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Công ty may Sông Hồng là công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực may mặc thuộc tổng công ty may Việt Nam. Do yêu cầu mở rộng các hoạt động kinh doanh và phất triển công ty trong điều kiện trụ sở làm việc hiện tại của công ...