Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà làm việc văn phòng cơ quan kiểm toán Nhà nước 

      Mai, Công Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Nhà làm việc văn phòng cơ quan kiểm toán nhà nước là một công trình nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, một trong những lĩnh vực đang phổ biến trong xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hiện nay ở nước ta. Công trình ...