Now showing items 1-1 of 1

    • Chung cư Thành Hưng Hà Nội 

      Mạc, Duy Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Công trình chung cư Thành Hưng được xây dựng tại khu đô thị nhà ở cao cấp Thành Hưng, huyện Từ Liêm, Hà Nội.