Now showing items 1-1 of 1

    • Thư viện tông hợp 

      Lại, Thế Giang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Nhu cầu tìm kiếm tri thức là nhu cầu thường trực của con người. Tuy nhiên, tri thức ấy phải dễ dàng tiếp cận, khi mà “văn hoá đọc” đứng trước nguy cơ bị các loại hình truyền tin hiện đại thế chỗ. “Thư viện cộng đồng” cần ...