Now showing items 1-1 of 1

    • Chung cư Vạn Xuân 

      Lưu, Vĩnh Hải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Đây là một trong các dự án nhằm thực hiện mục tiêu quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố Hải Dương nhằm cải tạo nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố. Việc xây dựng công trình Nhà ...