Now showing items 1-1 of 1

    • Chung cư sinh thái cao tầng Phương Lưu 

      Lê, Mạnh Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Mục tiêu của đề tài: Tạo khả năng giao tiếp con người với con người trong khu đô thị Đông Khê quận Ngô Quyền. Tạo khả năng gắn kết con người với thiên nhiên, từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Cải tạo các công ...