Now showing items 1-1 of 1

    • Khu nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp VSIP – Hải Phòng 

      Lê, Khắc Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Thủy Nguyên là một huyện nằm phía Bắc thành phố Hải Phòng, có nhiều ưu điểm thuận lợi là một cửa ngõ quan trọng của Thành phố Hải Phòng. Là nơi tập trung nhiều nhà mày ,khu công nghiệp lớn của thành phố như KCN NOMURA, ...