Now showing items 1-2 of 2

  • Trung tâm điều hành bay Cát Bi - Hải Phòng 

   Lã, Đức Phong (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình có hình khối, với lối kiến trúc theo kiểu hiện đại - đơn giản, khoẻ khoắn và vẻ đẹp được nghiên cứu xử lý một cách kỹ lưỡng, giữ được sự hài hoà, cân đối, có sức biểu hiện nghệ thuật kiến trúc một cách rất riêng, ...
  • Trung tâm điều hành bay Cát Bi - Hải Phòng 

   Lã, Đức Phong (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình có hình khối, với lối kiến trúc theo kiểu hiện đại - đơn giản, khoẻ khoắn và vẻ đẹp được nghiên cứu xử lý một cách kỹ lưỡng, giữ được sự hài hoà, cân đối, có sức biểu hiện nghệ thuật kiến trúc một cách rất riêng, ...