Now showing items 1-2 of 2

  • Tổng công ty dệt may Việt Nam 

   Lâm, Quang Điệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Công trình tổng công ty dệt may việt nam là công trình độc lập đang được xây dựng ở phố Bà Triệu - Hà Nội. Công trình gồm 12 tầng nổi và một tầng hầm, có tổng chiều cao 44,6m, diện tích xây dựng 630m2. Công trình đặt trên ...
  • Tổng công ty dệt may Việt Nam 

   Lâm, Quang Điệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Công trình tổng công ty dệt may việt nam là công trình độc lập đang được xây dựng ở phố Bà Triệu - Hà Nội. Công trình gồm 12 tầng nổi và một tầng hầm, có tổng chiều cao 44,6m, diện tích xây dựng 630m2. Công trình đặt trên ...