Now showing items 1-1 of 1

    • Trường tiểu học Đoàn Kết - Đồng Hới - Quảng Bình 

      Hoàng, Quốc Việt (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Công trình: “Nhà lớp học trường tiểu học Đoàn Kết - Đồng Hới - Quảng Bình” là công trình gồm có 5 tầng, được xây dựng trên khu đất thuộc tỉnh Quảng Bình. Công trình xây dựng với tổng diện tích mặt bằng là 486,85 m2. Với ...