Now showing items 1-2 of 2

  • Chung cư Nam Cường 

   Hoàng, Phạm Thanh Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình với quy mô 9 tầng mang tên “NHÀ Ở CHUNG CƯ NAM CƯỜNG”, vị trí xây dựng tại thành phố Hải Dương, do vậy nó sẽ đóng góp một vai trò hết sức quan trọng cho không gian đô thị cũng như cảnh quan kiến trúc của thành ...
  • Chung cư Nam Cường 

   Hoàng, Phạm Thanh Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình với quy mô 9 tầng mang tên “NHÀ Ở CHUNG CƯ NAM CƯỜNG”, vị trí xây dựng tại thành phố Hải Dương, do vậy nó sẽ đóng góp một vai trò hết sức quan trọng cho không gian đô thị cũng như cảnh quan kiến trúc của thành ...