Now showing items 1-1 of 1

    • Bảo tàng Vũ trụ - Hàng không Việt Nam 

      Hoàng, Phú Hoàng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Bảo tàng Vũ trụ - Hàng không Việt Nam được thiết kế xây dựng tại trung tâm của Khu Công Nghệ Cao Tp. Hồ Chí Minh, đây sẽ là điều kiện phù hợp để thu hút khách tham quan. Công trình sẽ được sử dụng những vật liệu tự nhiên ...