Now showing items 1-3 of 3

  • Trung tâm thương mại An Bình 

   Hoàng, Minh Tân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình được xây dựng ở Bình Dương. Công trình có tổng cộng 9 tầng kết hợp trung tâm thương mại, siêu thị tiện ích.
  • Trung tâm thương mại An Bình 

   Hoàng, Minh Tân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình được xây dựng ở Bình Dương. Công trình có tổng cộng 9 tầng kết hợp trung tâm thương mại, siêu thị tiện ích.
  • Trụ sở làm việc cơ điện Hà Nội 

   Hoàng, Minh Tân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình là trụ sở làm việc của Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch. Chức năng chính của viện là nơi nghiên cứu và phát triển các sản phẩm cho ngành nông nghiệp Việt Nam bằng những công nghệ mới tiên tiến, ...