Now showing items 1-1 of 1

    • Ký túc xá trường Cao đẳng nghề Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh 

      Hoàng, Hữu Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Công trình được xây dựng tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên trục đường chính của thành phố. Công trình có 5 tầng hợp khối quy mô tương đối lớn, với diện tích rộng, thoáng 4 mặt. Công trình được xây dựng trên một ...