Now showing items 1-1 of 1

    • Khu giảng đường C1 trường Đại học Hàng Hải - Hải Phòng 

      Hoàng, Hữu Đại (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Công trình với chiều cao 36,1m, mặt bằng lớn do diện tích được thành phố cấp. Tuy nhiên trong khuôn khổ một đồ án tốt nghiệp, xem xét công trình dưới quan điểm của một kỹ sư xây dựng, phối hợp với các bản vẽ kiến trúc có sẵn.