Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng 

      Hoàng, Hải Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Cầu A là cầu bắc qua sông Cấm lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Hải Phòng nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Hải Phòng.