Now showing items 1-2 of 2

  • Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh - Hải Phòng 

   Hà, Xuân Triều (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Khu đất xây dựng nằm trên phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch một toà nhà 8 tầng sẽ được xây dựng trên khu đất này nhằm phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân trong vùng.
  • Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh - Hải Phòng 

   Hà, Xuân Triều (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Khu đất xây dựng nằm trên phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch một toà nhà 8 tầng sẽ được xây dựng trên khu đất này nhằm phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân trong vùng. Đặc điểm về sử ...