Now showing items 1-1 of 1

    • Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần An Lão - Hải Phòng 

      Hà, Văn Vương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Bệnh viện Tâm thần là công trình bệnh viện có chức năng điều trị, khám chữa cho bệnh nhân tâm thần. Là không gian kiến trúc cảnh quan, môi trường thuận lợi để bệnh nhân điều trị và có thể trở lại hòa nhập cuộc sống.