Now showing items 1-2 of 2

  • Ký túc xá Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh 

   Hà, Văn Đoàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Những năm gần đây, ở nước ta, mô hình nhà cao tầng đã trở thành xu thế cho ngành xây dựng. Nhà nước muốn hoạch định thành phố với những công trình cao tầng, trước hết bởi nhu cầu xây dựng, sau là để khẳng định tầm vóc của ...
  • Ký túc xá Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh 

   Hà, Văn Đoàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Những năm gần đây, ở nước ta, mô hình nhà cao tầng đã trở thành xu thế cho ngành xây dựng. Nhà nước muốn hoạch định thành phố với những công trình cao tầng, trước hết bởi nhu cầu xây dựng, sau là để khẳng định tầm vóc của ...