Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm văn hóa làng chài Cái Bèo, huyện Cát Hải 

      Hà, Trung Nguyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Huyện đảo Cát Hải có nền văn hóa, nghệ thuật phong phú đa dạng kể cả truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên các không gian dành riêng cho hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng hạn chế. Hạn chế này phần nào làm chậm sự phát ...