Now showing items 1-1 of 1

    • Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng 

      Hà, Thanh Toàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Vị trí khu đất xây dựng nằm trong khu đô thị mới trên tuyến đường Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng. Diện tích khu đất : 1,9a. Diện tích xây dựng : 4200 m2. Công trình cao 5 tầng và được thiết kế với quy mô cấp ...