Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn biển Đà Nẵng 

      Dương, Văn Việt (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Do nhu cầu quan trọng nhất của khách đi du lịch nghỉ là nhu cầu cần lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, … nên việc xây dựng khách sạn đủ tiêu chuẩn để phục vụ khách là điều có thực và cần thiết . Vị trí khu đất xây dựng là nơi ...