Now showing items 1-2 of 2

  • Chung cư cao cấp HaBiCo 

   Dương, Hải Duy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Ngày nay, với sụ phát triển của xã hội, kinh tế và sự gia tăng nhanh chóng về số dân nhu cầu về chỗ ở tiện nghi cũng như nơi làm việc hiện đại đang đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết. Việc ra đời của các trung tâm thương ...
  • Chung cư cao cấp HaBiCo 

   Dương, Hải Duy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Ngày nay, với sụ phát triển của xã hội, kinh tế và sự gia tăng nhanh chóng về số dân nhu cầu về chỗ ở tiện nghi cũng như nơi làm việc hiện đại đang đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết. Việc ra đời của các trung tâm thương ...