Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế cầu qua sông Mã 

      Bùi, Thế Tân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
      Cầu A là cầu bắc qua sông Mã lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Thanh Hóa nằm trên tỉnh lộ E. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại, các ...