Now showing items 1-1 of 1

    • Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Sơn La 

      Bùi, Thế Học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Đề tài trên là một công trình nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, một trong những lĩnh vực đang phổ biến trong xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hiện nay ở nước ta. Các công trình nhà cao tầng đã góp phần làm ...