Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn Hoàng Gia 

      Bùi, Quốc Bảo (Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, 2021)
      Công trình khách sạn Hoàng Gia được xây dựng tại Hải Phòng. với tổng diện tích xây dựng: 66,1 x 30,8 m. Chiều cao toàn bộ công trình: 28,8 m ( tính từ cốt +0.00 ). Khách sạn Hoàng Gia được xây dựng với chức năng cho thuê ...