Now showing items 1-2 of 2

  • Thiết kế cầu Kim Tân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 

   Trần, Hoàng Hiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
   Cầu Kim Tân bắc qua sông Bưởi thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Công trình cầu Kim Tân dẫn đến Quốc lộ 45, tuyến đường là một trong những cửa ngõ quan trọng nối liền các trung tâm kinh tế của huyện Thạch Thành. Khu vực xây ...
  • Thiết kế cầu Trần Nhân Tông, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

   Nghiêm, Thanh Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
   Công trình cầu Trần Nhân Tông nằm trên tuyến đường nối trung tâm thị trấn với một vùng có nhiều tìm năng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, tuyến đường này là một trong những cửa ngõ quan trọng nối liền hai trung ...