Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà làm việc 8 tầng 

      Bùi, Duy Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2020)
      Công trình Nhà làm việc 8 tầng được xây dựng tại Dương Kinh – Hải Phòng. Quy mô công trình gồm 8 tầng hợp khối. Chiều cao toàn bộ công trình: 33,2 (m). Chiều dài: 53,02 (m). Chiều rộng: 19,16 (m). Công trình được xây dựng ...