Now showing items 1-1 of 1

    • Chung cư tái định cư - Hà Nội 

      Bùi, Thị Lương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Chung cư tái định cư thuộc công trình cấp I của thành phố Hà Nội, xây dựng trên khu đất có diện tích 1330 m2. Chung cư được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề bức thiết hiện nay là giải quyết được nhà ở cho số đông dân cư mà ...