Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn Điện Biên 

      Đặng, Huy Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Công trình “Khách Sạn Điện Biên” nằm tại một khu vực thuộc diện quy hoạch của thành phố, khu này có mặt bằng rộng rãi, bằng phẳng thoát nước tốt. Cổng chính mở ra đường Nguyễn Gia Thiều, cổng phụ quay ra đường quy hoạch ...