Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm thương mại Cửu Long 

      Đặng, An Nguyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Công trình “TT Thương mại và Dịch vụ Cửu Long” được được xây dựng tại TP. Hà Nội. D764Trên cơ sở các nghiên cứu và để tạo sự hợp lý về Công năng và hài hoà với quan cảnh, quy mô các Công trình đang và sẽ xây dựng trong ...