Now showing items 1-1 of 1

    • Chung cư cao tầng quận Dương Kinh, Hải Phòng 

      Đào, Văn Thắng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Công trình với quy mô 7 tầng, vị trí xây dựng tại khu đô thị mới quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng. Khu đô thị nằm trong kế hoạch mở rộng không gian đô thị của thành phố. Việc triển khai xây dựng khu đô thị này sẽ tạo ...