Now showing items 1-2 of 2

  • Khách sạn Hòa Bình 

   Đào, Văn Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Cùng với sự phát triển của nền kinh tế,nhu cầu của con người cũng tăng lên. Sau những thời gian làm việc vất vả mọi người muốn được nghỉ ngơi, đó là được đi nghỉ tại các nơi du lịch, danh lam thắng cảnh của đất nước.
  • Khách sạn Hòa Bình 

   Đào, Văn Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Cùng với sự phát triển của nền kinh tế,nhu cầu của con người cũng tăng lên. Sau những thời gian làm việc vất vả mọi người muốn được nghỉ ngơi, đó là được đi nghỉ tại các nơi du lịch, danh lam thắng cảnh của đất nước. Thủ ...