Now showing items 1-1 of 1

    • Khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

      Đào, Thanh Hải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Hiện nay, công trình kiến trúc cao tầng đang được xây dựng khá phổ biến ở Việt Nam với chức năng phong phú: nhà ở, nhà làm việc, văn phòng, khách sạn, ngân hàng, trung tâm thương mại. Những công trình này đã giải quyết ...