Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 

      Đào, Quang Khoa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Công trình được xây dựng trên khi đất đã san gạt bằng phẳng và có diện tích xây dựng khoảng 890m2 nằm trên khu đất có tổng diện tích 1050 m2. Chức năng phục vụ: Công trình được xây dựng phục vụ với chức năng đáp ứng nhu ...