Now showing items 1-2 of 2

  • Ký túc xá trường Đại học Răng - Hàm - Mặt 

   Đào, Minh Đức (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Kí túc xá trường đại học Răng Hàm Mặt tọa lạc trên phường Yên Sở quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Với diện tích 35378,88 m2, mặt chính của công trình quay ra hướng đường chính tạo nên vẻ đẹp tuyến phố, thuận tiện cho việc ...
  • Ký túc xá trường Đại học Răng - Hàm - Mặt 

   Đào, Minh Đức (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Kí túc xá trường đại học Răng Hàm Mặt tọa lạc trên phường Yên Sở quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Với diện tích 35378,88 m2, mặt chính của công trình quay ra hướng đường chính tạo nên vẻ đẹp tuyến phố, thuận tiện cho việc đi lại.