Now showing items 1-1 of 1

    • Trụ sở ngân hàng Kiên Long, Hải Phòng 

      Đào, Hữu Chinh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Xây dựng trụ sở ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Hải Phòng được ra đời. Là một tòa nhà 8 tầng – 1 tầng hầm, công trình là một điểm nhấn nâng cao vẻ mỹ quan thành phố, thúc đẩy thành phố phát triển theo hướng hiện đại.