Now showing items 1-1 of 1

    • Thư viện cộng đồng thành phố Hải Phòng 

      Đào, Công Đức (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Khu đất xây dựng rộng 2,8 ha nằm trên địa hình bằng phẳng, là nơi tập trung dân cư sinh sống đông đúc, xung quanh là các khu liên hợp thể thao. Giao thông nằm trên cung đường quy hoạch mở rộng phường Anh Dũng quận Dương ...