Now showing items 1-1 of 1

    • Khu nhà ở cán bộ biên phòng tỉnh Bắc Ninh 

      Đào, Đức Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2020)
      Quy mô công trình: Tổng diện tích sàn: 6.806m2 Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà cấp II. Diện tích khu đất: 1.222m2. Diện tích xây dựng: 543m2. Diện tích sàn xây dựng của tầng điển hình: 543m2. Diện tích hành ...