Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà máy Rorze Robotech số 3 

      Đàm, Chí Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      RORZE ROBOTECH là Công ty Công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập vào tháng 10 năm 1996 tại khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng, với vốn đầu tư 46.000.000 USD, chuyên về thiết kế, sản xuất và lắp ráp các loại robot ...