Now showing items 473-492 of 858

  • Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng 

   Phạm, Thế Khải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Cấm lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Hải Phòng nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Hải Phòng.
  • Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng 

   Hoàng, Hải Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Cấm lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Hải Phòng nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Hải Phòng.
  • Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng 

   Phạm, Thế Khải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Cấm lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Hải Phòng nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Hải Phòng. Hiện tại, các ...
  • Thiết kế cầu qua sông Chanh, Hải Dương 

   Đỗ, Thị Minh Thoan (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Thiết kế cầu qua sông Chanh, Hải Dương.
  • Thiết kế cầu qua sông Gâm, Tuyên Quang 

   Bùi, Thị Quỳnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Thiết kế cầu qua sông Gâm, Tuyên Quang.
  • Thiết kế cầu qua sông Gianh, Quảng Bình 

   Nguyễn, Ngọc Minh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Quảng Bình là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền trung có vị trí địa lý thuận lợi để mở rộng phát triển và giao lưu kinh tế. Diện tích 1247 km2, dân số 1.15 triệu người.
  • Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long - Ninh Bình 

   Phạm, Quang Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông B lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Ninh Bình nằm trên tỉnh lộ E. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. Hiện tại, các ...
  • Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long - Ninh Bình 

   Phạm, Quang Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông B lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Ninh Bình nằm trên tỉnh lộ E. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. Hiện tại, các ...
  • Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long - Ninh Bình 

   Nguyễn, Việt Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long - Ninh Bình.
  • Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long, Ninh Bình 

   Phạm, Tuấn Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long, Ninh Bình.
  • Thiết kế cầu qua sông Hồng - Hà Nội 

   Đỗ, Văn Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cầu A bắc qua Sông Hồng thuộc thành phố Hà Nội. Cầu dự kiến được xây dựng Km X trên quốc lộ 10.
  • Thiết kế cầu qua sông Hương - Thành phố Huế 

   Phạm, Văn Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Hương lối liền hai huyện C và D thuộc TP Huế nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của TP Huế. Hiện tại, các phương tiện ...
  • Thiết kế cầu qua sông Hương - thành phố Huế 

   Vũ, Xuân Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Để đáp ứng nhu cầu vận tải, giải toả ách tắc giao thông đường thuỷ khu vực cầu và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của tỉnh, cần tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây dựng mới cầu A vượt qua sông Hương.
  • Thiết kế cầu qua sông Hương - Thành phố Huế 

   Phạm, Văn Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Hương lối liền hai huyện C và D thuộc Thành phố Huế nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của TP Huế.
  • Thiết kế cầu qua sông Kiên Giang, Quảng Bình 

   Uông, Ngọc Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Sông Kiến Giang là một nhánh của sông Nhật Lệ. Sông Kiến Giang chảy qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sông dài 58 km. Đây là dòng sông của điệu Hò khoan Lệ Thủy, hàng năm vào ngày 2 tháng 9 có hội đua thuyền nổi tiếng. ...
  • Thiết kế cầu qua sông Lạch Tray - Hải Phòng 

   Phạm, Quang Thông (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Lạch Tray lối liền hai quận C và D thuộc trực thành phố Hải Phòng. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai quận C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của Thành phố Hải Phòng.
  • Thiết kế cầu qua sông Lạch Tray - Hải Phòng 

   Trần, Bình Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Lạch Tray lối liền hai quận C và D thuộc trực thành phố Hải Phòng. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai quận C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của Thành phố Hải Phòng.
  • Thiết kế cầu qua sông Lạch Tray - Hải Phòng 

   Trịnh, Thị Thùy Hoan (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Thành phố Hải Phòng là cửa biển ở phía Bắc Việt Nam với đất đai màu mỡ, nông nghiệp, công nghiệp đều phát triển mạnh mẽ.
  • Thiết kế cầu qua sông Lạch Tray - Hải Phòng 

   Trần, Bình Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Lạch Tray lối liền hai quận C và D thuộc trực thành phố Hải Phòng. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai quận C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của Thành phố Hải Phòng. Hiện tại, các ...
  • Thiết kế cầu qua sông Lạch Tray thành phố Hải Phòng 

   Bùi, Xuân Thao (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Cầu A bắc qua Sông Lạch Tray thuộc thành phố Hải Phòng. Cầu dự kiến được xây dựng Km X trên quốc lộ 10.