Now showing items 1-2 of 2

  • Trách nhiệm xã hội của Ủy ban nhân dân đối với công dân trên địa bàn phường Nam Sơn 

   Vũ, Thị Bích (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   Trách nhiệm xã hội của cơ quan hành chính nhà nước là đảm bảo cho việc người dân được tiếp cận với các dịch vụ hành chính công một cách thuận lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở một số địa phương, việc thực ...
  • Trách nhiệm xã hội đối với khách hàng của VNPT Hải Phòng 

   Nguyễn, Thị Hồng Giang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   Trong thời đại ngày nay, do sự phát triển ngày càng cao của nhận thức con người về công nghệ, về kinh tế mà các doanh nghiệp viễn thông ngày càng bị áp lực khi buộc phải cam kết chất lượng dịch vụ, các sản phẩm dịch vụ mà ...